1. Кой от изброените възобновяеми енергийни източници, които понастоящем нямате, бихте предпочели да инсталирате през следващите 5години?
*
2. Как биха Ви повлияли следните фактори върху вашата готовност за инсталиране на фотоволтаична система във вашия дом? Моля, оценете факторите с оценка от 1 до 5, като 1 е "Категорично не", а 5 е "Категорично да".
1
2
3
4
5
Държавна субсидия
1
2
3
4
5
Опазване на околната среда
1
2
3
4
5
Спестяване от сметки за ел. енергия
1
2
3
4
5
Възможност са печалба от продажбата на ел. енергия
1
2
3
4
5
По-ниска цена за инсталация на фотоволтаична система
1
2
3
4
5
*
3. Как биха Ви повлияли следните фактори против инсталиране на фотоволтаична система във вашия дом? Моля, оценете факторите с оценка от 1 до 5, като 1 е "Категорично не", а 5 е "Категорично да".
1
2
3
4
5
Цена за инсталация на фотоволтаична система
1
2
3
4
5
Дългия срок на възвращаемост на инвестицията
1
2
3
4
5
Липса на площ за фотоволтаична система
1
2
3
4
5
По-добри алтернативи за спестяване на ел. енергия
1
2
3
4
5
*
4. До колко сте информирани относно площа, която заема инсталацията на 1 киловат/час фотоволтаична система?
Нищо не зная
По скоро не
Нито да, нито не
По скоро да
Експерт
Информираност
Нищо не зная
По скоро не
Нито да, нито не
По скоро да
Експерт
*
5. До колко сте информирани относно цената за инсталиране на 1 киловат/час фотоволтаична система?
Нищо не зная
По скоро не
Нито да, нито не
По скоро да
Експерт
Информираност
Нищо не зная
По скоро не
Нито да, нито не
По скоро да
Експерт
*
6. Колко според Вас са общите разходи за инсталация на 1 киловат/ час фотовлтаична система?
*
7. Колко според Вас е площа, нужна за инсталирането на 1 киловат/час фотоволтаична система (в квадратни метри)?
*
8. Вие живеете в?
*
9. Вие живеете в?
*
10. В кой регион на страната живеете?
*
11. Населеното място, в което живеете е с брой на населението.
*
12. Моля, посочете приблизителния доход на вашето домакниство.
13. Колко са вашите средни разходи за потребление на ел. енергия през зимата(за да отбележите средните разходи за периода, моля, преместете бялото квадратче)?
14. Колко са вашите средни разходи за потребление на ел. енергия през лятото?(за да отбележите средните разходи за периода, моля, преместете бялото квадратче)?