FORMULAR ÎNSCRIERE / APPLICATION FORM - ”CRAIOVA-PIANO” 2019

CONCURSUL INTERNAȚIONAL ”CRAIOVA – PIANO”
Ediția a XIII-a, 29 - 31 Martie 2019
INTERNATIONAL CONTEST ”CRAIOVA – PIANO”
 29 - 31 March 2019 
Informații / Information
E-mail: concurs.craiova.piano@gmail.com           Web:  http://craiova-piano.blogspot.ro/   
 

 
* 1. NUME / LAST NAME
* 2. PRENUME / FIRST NAME
* 3. Data nașterii (luna/zi/an) / Date birth(mm/dd/yy)
* 4. LICEUL/HIGH SCHOOL
* 5. Localitatea / City
* 6. Județul / County
* 7. Țara/ Country
* 8. Numele și prenumele profesorului coordonator / Name of the coordinator teacher
* 9. Vă rugăm, să alegeți categoria din listă de mai jos / Please choose the category from the list below
* 10. TITLU STUDIU
TITLE STUDY
* 11. COMPOZITOR STUDIU
COMPOSER STUDY
* 12. TIMP STUDIU
TIME STUDY
* 13. TITLU - PRIMA PIESĂ
TITLE - FIRST PIECE
* 14. COMPOZITOR -  PRIMA PIESĂ
COMPOSER - FIRST PIECE
* 15. TIMP - PRIMA PIESĂ
TIME - FIRST PIECE
* 16. TITLU - A DOUA PIESĂ
TITLE - SECOND PIECE
* 17. COMPOZITOR -  A DOUA PIESĂ
COMPOSER - SECOND PIECE
* 18. TIMP -  A DOUA PIESĂ
TIME - SECOND PIECE
* 19. Confirmați trimiterea în format electronic a certificatului de naștere pe adresa de e-mail a concursului, concurs.craiova.piano@gmail.com
Confirm the sending in electronic format of the birth certificate on the email address of the contest concurs.craiova.piano@gmail.com
 
* 20. Sunteți minor? Dacă sunteți minor, părinții/tutorii  sunt rugați să trimită un mesaj prin care își dau acordul de participare la concurs, pe adresa de e-mail a concursului  concurs.craiova.piano@gmail.com.
You are minor? If you are minor your parents must send a message by which they are agree to participate at the contest to email address of the contest concurs.craiova.piano@gmail.com.