Wat maakt het 'goed' wonen in de Koolhof?
Waar bent u trots op ?
Wat vindt u van de stelling 'eigen kracht, samen aanpakken?'
Zou u nog iets aan de vorige vraag willen toevoegen?
(Wat vindt u van de stelling 'eigen kracht, samen aanpakken?')
Wat zou u nog willen veranderen/verbeteren in de wijk?
Heeft u zelf iets gedaan om de leefbaarheid te behouden of verbeteren in de wijk

Ja / nee want
Zou u nog iets willen toevoegen aan de volgende vraag

*Heeft u zelf iets gedaan om de leefbaarheid te behouden of verbeteren in de wijk en zo JA wat dan?
Zijn er, of kent u inwoners die zich inzetten voor de straat, buurt, wijk en/of Deurne?
Zowel actief in de wijk Koolhof als ook buiten de wijk.
Was het antwoord op de vorige vraag JA (Zijn er, of kent u inwoners die zich inzetten voor de straat, buurt, wijk en/of Deurne?
Zowel actief in de wijk Koolhof als ook buiten de wijk.)

- wat zijn dan hun activiteiten?
- heeft u hieraan nog iets toe te voegen?
Wist u dat;
-er een buurtkamer is?
-er wekelijks een spreekuur is?
-dat dit terug te vinden is op de website?
-er een facebookpagina is?
-er via de website nextdoor onderling gecommuniceerd kan worden

Wist u dat er ideeën zijn voor het opzetten van nieuwe initiatieven als:
-de wijk nieuwsbrief?
-een ontmoettingsruimte?
Koolhof a la carte, samen koken en samen eten?

- Zou u over één of meerdere ideeën willen meedenken, doen, beslissen?
- Wat zou u voor de wijk kunnen/willen doen?
- Zou u nog iets willen toevoegen?


U mag uw gegevens noteren, dit is om u eventueel uit te nodigen als we denkers of doeners zoeken of als er een bijeenkomst wordt georganiseerd.

Mag ook anoniem afgesloten worden gegevens invullen is NIET verplicht.
Uw gegevens zullen niet gedeeld worden met derden.
Op ieder gewenst moment kunt u aangeven om uw persoonlijke gegevens weet te verwijderen.

klik op de button Finish Survey om de vragenlijst te verzenden