Alder
Kjønn
Bosted
Spørsmål om økologisk kunnskap
Hvor godt kjent med med økologisk atferd er du når det kommer til biler, trafikk, kjøretøy og kjøretøy-industri?
How well known are you with ecological thinking when it comes to food, supermarkets and the foodindustry?
How well known are you with ecological thinking when it comes to cloths/fabrics, clothes and the textile industry?
How well known are you with ecological thinking when it comes to electronics, IT and IT-infrastructure?
How well known are you with ecological thinking when it comes to tools, constructions and the construction industry?
How well known are you with ecological thinking when it comes to medicines, hospitals and health-care?
How well known are you with ecological thinking when it comes to shops, the commercial businesses and trade?
How well known are you with ecological thinking when it comes to art, materials and scene productions?
Spørsmål om forandring
Har du lyst til å øke dine kunnskaper om økologisk atferd og/eller levende?
Du kan hoppe over neste spørsmål hvis du svarte nei på forrige.
Innenfor hvilke områder er du interessert i økt økologisk atferd og/eller levende?
Hvem eller hva skulle kunne påvirke deg til mere økologisk atferd og/eller levende?
Hadde du likt å få hjelp til økt økologisk atferd og/eller levende?
Du kan hoppe over neste spørsmål hvis du svarte nei på forrige.
Innenfor hvilke områder hadde du likt å få hjelp til økt økologisk atferd og/eller levende?