*
1. Giới tính của bạn:
*
2. Bạn là sinh viên năm:
*
3. Chỗ ở hiện tại của bạn:
*
4. Ngành học của bạn thuộc Khoa:
*
5. Trung bình bạn tự học ở nhà bao nhiêu giờ/ngày:
*
6. Trung bình bạn sử dụng mạng xã hội (facebook, zalo, viber..) bao nhiêu giờ/ngày:
*
7. Bạn có thường học nhóm với bạn bè:
*
8. Ngoài kiến thức học ở trường bạn có tham khảo thêm trên internet:
*
9. Bạn có thường tham khảo thêm tài liệu ở thư viên:
*
10. Trung bình bạn làm thêm bao nhiêu giờ/ngày:
*
11. Bạn thường tự học như thế nào:
*
12. Bạn có lập kế hoạch học tập cho mình:
*
13. Bạn có lên lịch cụ thể các công việc phải làm:
*
14. Bạn có thực hiện đúng theo lịch đã lập ra:
*
15. Kết quả học tập của bạn phụ thuộc vào yếu tố nào nhiều nhất:
*
16. Khi có 1 việc học khẩn cần phải giải quyết (bài tập về nhà, tiểu luận,…), bạn sẽ sẵn sàng hi sinh những việc ưa thích của mình (chơi thể thao, bạn bè, shopping,…)
*
17. Điểm trung bình học kì trước của bạn nằm trong khoảng nào sau (điểm):
*
18. Bạn có hài lòng với kết quả đó không: