İsminiz
Mezuniyet Yılınız
Çalıştığınız Sektör
Çalıştığınız Pozisyon (Ceo, Genel Müdür, Müdür Yrd., vb.)
e posta adresiniz
Lisansüstü eğitim yapıyormusunuz
Matematik, fen bilimleri ve makine mühendisliği hakkında yeterli bilgi birikimi sahibi olarak bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
Karmaşık problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
Makine mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
Makine mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuç analiz etme ve yorumlama becerisi.
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık.
Makine mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
Aldığınız eğitimin kariyerlerinizi, AR-GE, ÜR-GE ve eğitim-öğretim alanlarında sürdürebilmeleri için yeterli yeteneği kazandırdığına inanıyor musunuz?
Aldığınız eğitimin kariyerlerinizi bulunduğunuz kurumlarda bireysel veya takım elemanı olarak görev yapmanız konularında yeterli yeteneği kazandırdığına inanıyor musunuz?
Aldığınız eğitimin kariyerlerinizi ihtiyaçlara ve gelişmelere paralel olarak mühendislik problemlerine çözümler üretebilen, bilgi ve iletişim çağına uygun beceriler edinmiş, sürekli gelişime açık mühendisler olarak görev yapabilmeniz için yeterli yeteneği kazandırdığına inanıyor musunuz?
Genel olarak Harran Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü mezunu olmaktan memnun musunuz?
Bölümümüz öğrencilerinden staj yapmak isteyenlere yardımcı olabilir misiniz?
Cevabınız evet ise kaç öğrenci için staj kontenjanı sağlayabilirsiniz?
Çalıştığınız kurumla bölümümüz nasıl bir işbirliği yapabilir?
Mezunlar buluşması/toplantılarının hangi sıklıkta yapılmasını istersiniz?
Bölümümüz mezun veri tabanına üye misiniz?
Çalışma hayatınızda en çok eksikliğini hissettiğiniz mesleki konular nelerdir?
Öğrencilerimizdaha kaliteli ve nitelikli bir eğitim alabilmesiiçin bilhassa Makina Mühendisliği Bölümümüz yöneticilerine iletmek istediğinizi görüş, öneri ve düşünceleriniz nelerdir? (*)