Wijk enquete Koolhof

Beste wijk bewoner,

Wijkbeheer heeft als doel om de veiligheid en leefbaarheid in de dorpen en wijken te verbeteren.
Wijkbeheer is daarom regelmatig in gesprek met bewoners, woningbouwvereniging, politie en de gemeente om te weten te komen wat er leeft en hoe oplossingen gerealiseerd kunnen worden. 
Wij vragen om uw medewerking bij deze enquête.
Op deze manier horen wij van zoveel mogelijk bewoners wat hun meningen en knelpunten zijn.
​Met de uitkomsten van deze vragen kan wijkbeheer, samen met de wijk of dorpsraad, de gemeente, de politie en de woningbouwvereniging aan de slag.
Dit allemaal ter verbetering en om knelpunten aan te pakken.
Ook is daarmee duidelijk hoe groot het draagvlak is om bepaalde zaken in onze wijk aan te pakken.

De resultaten van de enquête worden t.z.t. gepubliceerd op de website van uw wijk of dorpsraad en Facebook van wijkbeheer.
Alvast hartelijk dank voor uw deelname!
Ervaart u wel eens een verdachte situatie in uw wijk/dorp ?
Ervaart u wel eens overlast in uw wijk / dorp (buren, jongeren, drugsgebruik, dealen, etc.) ?
Heeft u in uw wijk / dorp veel last van diefstal of inbraken ?
Ondervindt u in uw wijk / dorp overlast van vandalisme ?
Hoe veilig voelt u zich in uw wijk / dorp ?
Ervaart u wel eens overlast van het verkeer in uw wijk / dorp (parkeren, hard rijden, drukte, lawaai, onveilige situaties, etc.)?
U bent tevreden met de openbare ruimte in uw wijk / dorp.
Fietspaden en voetpaden zijn van goede kwaliteit in uw wijk / dorp ?
Honden zorgen voor weinig overlast in uw wijk / dorp: ze zijn aangelijnd en hondenpoep ruimen de baasjes altijd netjes op
Er is geen sprake van zwerfvuil en afval in uw wijk / dorp
In mijn straat/buurt is goede sociale controle
Mijn buren of buurtgenoten helpen elkaar (zeker als iemand iets niet zelf kan)
In mijn wijk / dorp zijn de sociale contacten erg goed
In mijn wijk / dorp zijn de bewoners erg betrokken bij hun buurt
Een wijkgebouw t.b.v. activiteiten is wenselijk in de wijk
Vindt u een wijkgebouw wenselijk? welke activiteiten zou u dan graag zien en waaraan zou u deelnemen?
Denk hierbij dan bijvoorbeeld aan: Biljarten, Hobbyclub voor kinderen, Bingo. etc.
Kunt u een totaalcijfer geven voor de algehele leefbaarheidssituatie in uw wijk / dorp
1 is zeer onleefbaar 10 is zeer leefbaar
Vindt u uw wijk / dorp het afgelopen jaar vooruit of achteruit gegaan ?
​1 is sterk achteruit  10 is sterk vooruit
Zou u uw eigen wijk / dorp aanbevelen ?
Heeft u nog opmerkingen / vragen of zou u graag in contact komen met één van onze medewerkers?
Laat dan hier een bericht achter (indien nodig met gegevens)