Soal Selidik Perkhidmatan Perpustakaan Politeknik Kuching Sarawak Sesi Disember 2017

Terima kasih kerana menyertai soal selidik ini. Data yang diperolehi adalah rahsia dan digunakan untuk tujuan akademik sahaja.

 
* Jantina
* Kategori
* Jabatan
Program Pengajian (Pelajar Sahaja)
Semester (Pelajar sahaja)
Kemudahan di perpustakaan sekarang adalah mencukupi
* Koleksi buku di perpustakaan membantu dalam membuat rujukan
* Tidak sukar mencari buku kerana susunan kemas
* Layanan dikaunter adalah baik
Proses peminjaman dan pemulangan adalah cepat
* Persekitaran di perpustakaan adalah kemas, selesa dan kondusif.
* Waktu perpustakaan bersesuaian dengan jadual saya di PKS
* Saya selalu datang ke perpustakaan
* Cadangan