* 1.
Jste
* 2.
Jak dlouho pracujete v HR
1. část dotazníku - otázky z vašeho běžného života
* 3.
Vstoupíte do prodejny. Jaká reakce obchodníka vám nejvíce vyhovuje?
* 4.
Jste v obchodě a zboží, které chcete, není k dispozici. Jakou reakci očekáváte?
* 5.
Představte si, že si chcete koupit "členství ve fitku, masáže, bankovní služby, ...." (služby, které nekupujete každý den). ​Ohodnoťte způsoby jednání prodejce, dle toho, jak vám vyhovují.
Velmi vyhovuje
Vyhovuje
Nevyhovuje
Velmi nevyhovuje
Prodejce zjišťuje a nabízí to, co nejlépe odpovídá mé potřebě
Velmi vyhovuje
Vyhovuje
Nevyhovuje
Velmi nevyhovuje
Prodejce nabízí to nejlepší dle svého názoru
Velmi vyhovuje
Vyhovuje
Nevyhovuje
Velmi nevyhovuje
Prodejce mi dává prostor, nechává rozhodnutí na mně
Velmi vyhovuje
Vyhovuje
Nevyhovuje
Velmi nevyhovuje
Prodejce "tlačí" na okamžité rozhodnutí
Velmi vyhovuje
Vyhovuje
Nevyhovuje
Velmi nevyhovuje
* 6.
Jakým způsobem pravděpodobně uzavřete nákup těchto služeb: členství ve fitku, masáže, bankovní služby, .....?
7.
Čím vás prodejce zaručeně vytočí? :)
* 8.
Na základě čeho se rozhodujete pro koupi služeb (masáž, fitko, ...)? Vyberte vaše nejdůležitější kritérium.
* 9.
Jakými argumenty vás obchodník nejvíc přesvědčí, abyste si koupil(a) služby právě u něj?
* 10.
Kdy nakupujete služby, které nekupujete každý den (členství ve fitku, masáže, bankovní služby, .....)?
* 11.
O čem především budete vyjednávat při nákupu služeb, jako jsou: bankovní služby, služby telefonního operátora, .....)?
* 12.
Proč zůstáváte u svého dodavatele služeb (např. bankovní služby, telefonní operátor, ...)?
* 13.
Proč se opakovaně vracíte ke svým poskytovatelům služeb (masáže, kadeřnictví, fitko ...)?
* 14.
Představte si, že se vám někdo snaží prodat výrobek, kterému nevěříte. Jak se nejčastěji zachováte?
2. část dotazníku - 11 otázek z vašeho profesního života
* 15.
Jako personalista jste požádán kolegou z controllingu, abyste připravili plán nákladů za HR na příští rok. Jaký způsob zadání tohoto požadavku vám vyhovuje?
* 16.
Představte si, že vám kolegové z jiného oddělení nedodali, co jste požadovali. Např.: ze skladu vám dodali jiný typ hlavičkového papíru, jiný typ obálek, špatný typ náplně do tiskárny. Potřebujete, aby vám objednali nový typ a dodali vám jej. Jak nejčastěji reagujete?
* 17.
Představte si, že řešíte nedodání notebooku dle vašeho požadavku. Ohodnoťte způsoby jednání vašeho intrního dodavatele (IT oddělení,sklad, atd.), dle toho, jak vám vyhovují.
Velmi vyhovuje
Vyhovuje
Nevyhovuje
Velmi nevyhovuje
Kolega vyčkává na vaše přesné instrukce, jak situaci má vyřešit
Velmi vyhovuje
Vyhovuje
Nevyhovuje
Velmi nevyhovuje
Kolega sám aktivně řeší problém, nečeká na vaše instrukce
Velmi vyhovuje
Vyhovuje
Nevyhovuje
Velmi nevyhovuje
Kolega má pocit že o nic nejde, nehoří to, nemá se k řešení
Velmi vyhovuje
Vyhovuje
Nevyhovuje
Velmi nevyhovuje
Kolega eskaluje problém na nadřízené
Velmi vyhovuje
Vyhovuje
Nevyhovuje
Velmi nevyhovuje
* 18.
Jak lidé z jiných oddělení, kteří s vámi spolupracují (např. controlling, nákup, sklad, atd.), nejčastěji prosazují své požadavky?
* 19.
Jaké vlastnosti, kvality nejvíce oceňujete (max. 3) u kolegů z útvarů, se kterými spolupracujete?
* 20.
Představte si, že potřebujete, aby vám kolega z jiného útvaru dodal např.: podklady pro zadání pracovního inzerátu do jejich útvaru, atd. Jak nejčastěji komunikujete svůj požadavek.
* 21.
Jakou formou nejčastěji žádáte svého kolegu z jiného útvaru o spolupráci, když po něm něco požadujete (např. podklady, plán na příští rok, atd.)?
* 22.
Jako personalista připravujete plán personálních nákladů firmy na příští rok. Vaším cílem je snížit tyto náklady o 10%. Tuto úsporu potřebujete rozdělit do všech útvarů firmy. Jak budete postupovat?
* 23.
Jaké (max. 3) vlastnosti - dle vás - oceňují na vás kolegové z ostatních útvarů?
24.
V čem se potřebujete nejvíce rozvíjet vy osobně?
25.
Co, dle vás, nejvíce chybí personalistům, aby byli respektováni svým okolím?
* 26.
Chcete zaslat výsledky průzkumu?
27.
Děkujeme vám za vyplnění našeho dotazníku.

Vyplněním dotazníku získáváte 25% slevu na náš on-line kurz "Z úředníka partnerem" (http://www.happy-hr.cz/pro-personalisty/on-line-kurz-hrbp/).
V případě zájmu vložte prosím svoji e-mailovou adresu.