*
Navnet ditt:
*
Hvem er vi som bestiller?
*
Hvordan kan LSXS ta kontakt? F. eks. e-post og tfn.
*
Hvordan kan LSXS hjelpe?
*
Hva type arrangement er det?
*
Hva skal dokumenteres? Eller hva trenger dere hjelp til? Arbeidet med arrangementet? Selve arrangementet? Eller en miks?
Finnes det noe eller noen LSXS skal fokusere litt mer på?
Vi vil ha det dokumentert som:
Vi vil få resultatet som:
Når begynner og slutter oppdraget?
Når vil vi LSXS leverer resultatet?
Finnes det en budsjettramme? Hvis ønskelig kan det noteres her:
Hvis noen eier opphavsrett til sentrale verk som skal dokumenteres er det bra hvis navn og kontaktinfo noteres her (f. eks. band som skal spille konsert).
Får du ikke plass på skjemaet? Eller har du spørsmål?
Du kan spørre eller bestille i en epost til info@lsxs.no
Eller så kan du under kontortid ringe: +47 941 941 42