*
Jantina
*
Kategori
*
Jabatan
Program Pengajian (Pelajar Sahaja)
Semester (Pelajar sahaja)
Kemudahan di perpustakaan sekarang adalah mencukupi
*
Koleksi buku di perpustakaan membantu dalam membuat rujukan
*
Tidak sukar mencari buku kerana susunan kemas
*
Layanan dikaunter adalah baik
Proses peminjaman dan pemulangan adalah cepat
*
Persekitaran di perpustakaan adalah kemas, selesa dan kondusif.
*
Waktu perpustakaan bersesuaian dengan jadual saya di PKS
*
Saya selalu datang ke perpustakaan
*
Cadangan