*
Organizācijas nosaukums:
*
Kurā pašvaldībā atrodas Jūsu organizācija?
Darbības joma:
Sabiedriskā labuma organizācijas statuss
Mērķa grupas:
Darbnieku skaits:
Biedru skaits:
Vai Jūs izjūtat COVID-19 ārkārtējās situācijas ietekmi uz Jūsuaa organizācijas darbību?
Kā ārkārtējā situācija ietekmēja organizācijas pamatdarbību?
Komunikācija ar biedrības mērķagrupām un sabiedrību kopumā
Kādas tehnoloģijas palīdzēja komunikācijai krīzes laikā? (Lūdzu atzīmējiet dažas)
Ziedojumu piesaiste palika
Biedru piesaiste
Vai ārkārtējās situācijas laikā radās papildus iespējas?
Dalība starptautiskajos projektos
Vai voluntieru piesaiste tika ietekmēta
Vai bija nepieciešamība veikt izmaiņas cilvēkresursos?
Darbinieku vadība palika
Sadarbība ar pašvaldībām palika
Sadarbība ar medijem tika
*
Kādas problēmas paredzat Jūsu organizācijai pēc ārkārtas stāvokļa atcelšanas?