*
Όνομα:
*
Επώνυμο:
Επωνυμία στο facebook:
*
Επιθυμητό ψευδώνυμο:
Από 3 έως 50 χαρακτήρες. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε γράμματα, και προαιρετικά αριθμούς, κενό, και τους χαρακτήρες "-", "_", "+", "[", "]"
*
Τηλέφωνο:
*
Περιοχή:
*
Επάγγελμα και άλλες ιδιότητες (ξένες γλώσσες, δίπλωμα οδήγησης κλπ):
*
Συστάσεις:
Σε αυτό το πεδίο αναφέρετε μέλη των ΡΙΠΩΝ (είτε εγγεγραμμένα εδώ είτε απλά από την ομάδα μας στο facebook), τα οποία γνωρίζετε ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ και όχι απλά διαδικτυακά. Γράφετε είτε το ονοματεπώνυμο των μελών είτε την επωνυμία τους στο facebook, είτε "κανένα" αν δεν γνωρίζετε κάποιο μέλος.
Πρότερη πολιτικοποίηση:
Άλλες πληροφορίες:
Εδώ μπορείτε να γράψετε οτιδήποτε άλλο για εσάς θεωρείτε σχετικό ή χρήσιμο.