Câu 1. Thông tin về Cơ quan/Doanh nghiệp?
*
Câu 2. Loại hình của cơ quan/doanh nghiệp?
*
Câu 3. Chuyên ngành HSSV Cao Thắng làm tại Cơ quan/Doanh nghiệp?
*
Câu 4. Bậc học tại trường Cao Thắng khi được tuyển dụng?
*
Câu 5. Thời gian HSSV Cao Thắng đã làm việc tại Cơ quan/Doanh nghiệp?
*
NHẬN XÉT HSSV TỐT NGHIỆP TRƯỜNG CAO THẮNG:
Câu 6. Kiến thức chuyên môn?
*
Câu 7. Kiến thức chung về Văn hóa-xã hội-pháp luật.v.v..?
*
Câu 8. Kỹ năng nghiệp vụ về chuyên môn?
*
Câu 9. Kỹ năng mềm (kỹ năng lập kế hoạch, giải quyết vấn đề, làm việc độc lập, làm việc nhóm, giao tiếp, trình bày...)?
*
Câu 10. Khả năng, trình độ về ngoại ngữ?
*
Câu 11. Trình độ, khả năng về tin học?
*
Câu 12. Tác phong, kỹ luật lao động?
*
Câu 13. Tính trung thực, nhiệt tình, siêng năng?
*
Câu 14. Tinh thần trách nhiệm, cẩn trọng, chu đáo?
*
Câu 15. Đang làm việc đúng chuyên ngành tại Cơ quan/Doanh nghiệp?
*
Câu 16. Cơ quan/Doanh nghiệp phải đào tạo lại hoặc đào tạo thêm (trên 6 tháng)?
Câu 17. NHỮNG Ý KIẾN KHÁC TỪ NHÀ TUYỂN DỤNG?