Khảo sát sự hài lòng của Doanh nghiệp về HSSV tốt nghiệp Trường Cao Thắng

     Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng rất mong nhận được những ý kiến phản hồi về chất lượng HSSV tốt nghiệp đang công tác tại quý Cơ quan/Doanh nhiệp. Ý kiến của Quý vị góp phần rất quan trọng để nhà trường không ngừng cải tiến chất lượng đào tạo, cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội trong thời gian tới.
Câu 1. Thông tin về Cơ quan/Doanh nghiệp?
* Tên Cơ quan/Doanh nghiệp:
* Địa chỉ Cơ quan/Doanh nghiệp:
* Họ và tên người trả lời khảo sát:
* Chức vụ:
* Điện thoại:
* Email:
* Tổng số cựu HSSV Cao Thắng đang làm việc tại đơn vị:
* Chức vụ cao nhất cựu HSSV Cao Thắng tại đơn vị:
* Câu 2. Loại hình của cơ quan/doanh nghiệp?
* Câu 3. Chuyên ngành HSSV Cao Thắng làm tại Cơ quan/Doanh nghiệp?
* Câu 4. Bậc học tại trường Cao Thắng khi được tuyển dụng?
* Câu 5. Thời gian HSSV Cao Thắng đã làm việc tại Cơ quan/Doanh nghiệp?
* NHẬN XÉT HSSV TỐT NGHIỆP TRƯỜNG CAO THẮNG:
Câu 6. Kiến thức chuyên môn?
* Câu 7. Kiến thức chung về Văn hóa-xã hội-pháp luật.v.v..?
* Câu 8. Kỹ năng nghiệp vụ về chuyên môn?
* Câu 9. Kỹ năng mềm (kỹ năng lập kế hoạch, giải quyết vấn đề, làm việc độc lập, làm việc nhóm, giao tiếp, trình bày...)?
* Câu 10. Khả năng, trình độ về ngoại ngữ?
* Câu 11. Trình độ, khả năng về tin học?
* Câu 12. Tác phong, kỹ luật lao động?
* Câu 13. Tính trung thực, nhiệt tình, siêng năng?
* Câu 14. Tinh thần trách nhiệm, cẩn trọng, chu đáo?
* Câu 15. Đang làm việc đúng chuyên ngành tại Cơ quan/Doanh nghiệp?
* Câu 16. Cơ quan/Doanh nghiệp phải đào tạo lại hoặc đào tạo thêm (trên 6 tháng)?
Câu 17. NHỮNG Ý KIẾN KHÁC TỪ NHÀ TUYỂN DỤNG?