*
Køn
*
Alder
*
Bopæl
*
Har du indenfor de seneste 12 måneder deltaget i fritidsundervisning?
(fx fået lektiehjælp, aftenskole, FOF undervisning, grundlæggende sports/danseundervisning, musikundervisning mv. – vi tænker både på enkeltundervisning eller undervisning i hold, hvor man tilegner sig ny viden eller evner)
*
Har du deltaget i andet fritidsundervisning indenfor de seneste 5 år?