Izložba "Priroda nas spaja"

Ova anketa je namijenjena svim posjetiocima izlozbe biodiverziteta "Priroda nas spaja" koju realizuje Prirodnjački muzej Crne Gore u Podgorici. Cilj ankete je dobijanje povratnih informacija od posjetilaca za potrebe evaluacije i daljeg rada izložbe u skladu sa potrebama publike. Anketa je anonimna.
* Da li ste ranije bili u Prirodnjačkom muzeju?
* Kako ste saznali za ovu izložbu?
* U koju starosnu grupu spadate?
* Odakle dolazite?
* Koliko ste se zadržali na izložbi?
* Koja vam se izložbena cjelina najviše dopada?
* Da li ste koristili ekrane osjetljive na dodir?
* Na koji način ste došli do novih saznanja?
* Navedite koje vrijeme posjete vam najviše odgovara