Khảo sát tình trạng việc làm của HSSV tốt nghiệp

         Với mục tiêu đào tạo phải đáp ứng tốt nhu cầu của xã hội, nhà trường rất mong nhận được nhiều ý kiến phản hồi về tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp. Ý kiến của các sinh viên là những tư vấn quan trọng để Nhà trường thực hiện đổi mới chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy và định hướng việc làm cho sinh viên tốt hơn trong thời gian tới.
A. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên:
Năm sinh:
Giới tính:
* Ngành học:
* Khóa học:
Điện thoại liên hệ:
Email liên hệ:
B. THÔNG TIN VỀ TÌNH TRẠNG VIỆC LÀM
1. Tính trong thời gian một tháng kể từ thời điểm trả lời phiếu này về trước, tình hình việc làm của anh/chị như thế nào?
2. Lý do anh/chị chưa đi làm?
3. Những lý do anh/chị chưa xin được việc làm? 
Lý do khác (ghi rõ):
4. Bao nhiêu lâu sau khi tốt nghiệp anh/chị tìm được việc làm?    
5. Anh/chị tìm được việc làm thông qua những hình thức nào?  
Khác (ghi rõ):
6. Cơ quan anh/chị đang làm việc:
Tên cơ quan:

Địa chỉ cơ quan:

Lĩnh vực hoạt động chính

7. Công việc anh/chị đang đảm nhận có phù hợp với ngành được đào tạo không?
Không phù hợp. Nhưng tôi chọn vì lý do:
8. Kiến thức được Trường đào tạo có ích cho công việc hiện nay của anh/chị không?
9. Kỹ năng được Trường đào tạo có ích cho công việc hiện nay của anh/chị không?
10. Sau khi tốt nghiệp, Anh/Chị đã/đang học thêm các khóa học nào dưới đây? 
Khác (ghi rõ):
11. Những kiến thức, kỹ năng nào là cần thiết đối với nghề nghiệp nhưng anh (chị) chưa được học ở nhà trường:
12. Những kiến thức, kỹ năng nào được học ở nhà trường mà anh /chị  chưa được vận dụng trong công việc:
13. Anh/chị có ý kiến gì để giúp sinh viên dễ dàng tìm được việc làm sau khi tốt nghiệp: