A. THÔNG TIN CÁ NHÂN
B. THÔNG TIN VỀ TÌNH TRẠNG VIỆC LÀM
1. Tính trong thời gian một tháng kể từ thời điểm trả lời phiếu này về trước, tình hình việc làm của anh/chị như thế nào?
2. Lý do anh/chị chưa đi làm?
3. Những lý do anh/chị chưa xin được việc làm?
4. Bao nhiêu lâu sau khi tốt nghiệp anh/chị tìm được việc làm?
5. Anh/chị tìm được việc làm thông qua những hình thức nào?
6. Cơ quan anh/chị đang làm việc:
7. Công việc anh/chị đang đảm nhận có phù hợp với ngành được đào tạo không?
8. Kiến thức được Trường đào tạo có ích cho công việc hiện nay của anh/chị không?
9. Kỹ năng được Trường đào tạo có ích cho công việc hiện nay của anh/chị không?
10. Sau khi tốt nghiệp, Anh/Chị đã/đang học thêm các khóa học nào dưới đây?
11. Những kiến thức, kỹ năng nào là cần thiết đối với nghề nghiệp nhưng anh (chị) chưa được học ở nhà trường:
12. Những kiến thức, kỹ năng nào được học ở nhà trường mà anh /chị chưa được vận dụng trong công việc:
13. Anh/chị có ý kiến gì để giúp sinh viên dễ dàng tìm được việc làm sau khi tốt nghiệp: