Sinh viên tốt nghiệp đăng ký tìm việc

Các bạn sinh viên chưa tìm được công việc phù hợp hãy đăng ký thông tin, chúng tôi sẽ gửi những yêu cầu của nhà tuyển dụng có thể giúp các bạn tìm được công việc tốt hơn.
1/ Thông tin cá nhân của Anh/chị
* Họ và tên:
* Năm sinh:
* Mã Sinh viên khi học tại trường Cao Thắng
* Chuyên ngành học:
* Điện thoại liên hệ:
* Địa chỉ email:
Tỉnh thường trú:
2/ Trình độ chuyên môn
3/ Trình độ và kỹ năng khác
Ngoại ngữ:
Tin học:
Kỹ năng khác:
4/ Mong muốn tìm việc
Yâu cầu công việc:
Thu nhập mong muốn: